Använda lift under vintern

När det blir kallt ute så är det viktigt att se till att din lift är varmkörd och börja alltid dagen med en toppkörning,  vilket är viktigt för hydraulsystemet och extremt viktigt vid extrem kyla. Se till att din lift är ordentligt ren från snö och is innan du påbörjar ditt arbete med liften.

När marken är täckt med snö och is måste du se till att få bort detta innan du kan sätta ner dina stödben. Det som kan hända är att det uppstår vibrationer av liften som går ner i stödbenen. Då kan snö och is börja smälta/töa av dessa vibrationer mot snön/isen. Liften kan då börja glida när detta sker och en olycka kan ske. Se alltid till att få bort is och snö innan du ställer ner dina stödben.

Var noga med att klä dig rätt när det är kallt, tänk på att vinden har stor påverkan på hur kallt det blir för dig när du arbetar vid minusgrader.
Du bör alltid gå igenom riskerna för årstiden när du ska påbörja ditt arbete med liften.

Liftutbildning risk vid snö och is