Skriftligt körtillstånd för lift


Samtliga personer som befinner sig i en lift / liftkorg ska ha skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Det skriftliga tillståndet ska baseras på personens förmåga att säkert genomföra de arbetsuppgifter som ska utföras.

Föraren av liften ska vara väl förtrogen med liften och fått en maskinintroduktion av den lift som ska användas för arbetsmomentet. Passageraren ska även ha dokumenterade kunskaper och ha ett skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap tar upp detta, AFS 2006:6. 
Arbetsgivaren har ansvaret för dokumentationen. Samtliga individer i liften / mobila arbetsplattformen ska ha ett skrift tillstånd från arbetsgivaren.
Viktigt är att gå igenom en eventuell nödsänkning vid framtagning av riskanalysen.  Om något händer med liftoperatören skall passageraren även kunna utföra en nödsänkning. Detta moment skall gärna utföras både praktiskt och teoretiskt för passageraren oavsett om hen har liftkort eller ej.

Ur Arbetsmiljöverkets AFS: 2006:6
Kunskaper29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets

1. Uppbyggnad,
2. Drift,
3. Manövrering,
4. Egenskaper,
5. Användningsområde,
6. Begränsningar,
7. Underhåll och kontroll.
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.
Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.