Liftutbildning i Malmö

Med Liftutbildning Malmö får du den kunskap som behövs om lagar, regler och hur man använder din lift oavsett om det är en saxlift, bomlift eller släpvagnslift på säkraste och bästa sättet.

Om du har din verksamhet i Limhamn, Köpenhamn, Helsingborg, Lund, Svedala, Klippan, Veling, Trelleborg eller Falsterbo så kan du genomföra din grundutbildning eller repetitionskurs i Malmö.

liftutbildning i malmö

onlinekurs Onlinekurs *

saxlift Saxlift

rätt kompetens Rätt kompetens

bomlift Bomlift

id06-registrering ID06

släpvagnslift Släpvagnslift

* Liftutbildningen är Sveriges första godkända online-utbildning av Liftutbildningsrådet (LUR).

“Arbetsmiljöverket har krav på arbetsgivare att se till att de som använder en bomlift, saxlift eller släpvagnslift har rätt pratiska och teoretiska kunskaper för att använda sin lift på ett säkert sätt”

Grundkurs eller repetitionskurs för lift

Vilken kurs behöver du? Om du ej tidigare har fått en liftkurs och inte har ett liftkort behöver du gå en grundkurs för att få med den praktiska delen där du själv får erfarenhet och får se hur man praktiskt använder olika typer av liftar. Grundkursen gör vi tillsammans med en återförsäljare i Malmö för att hitta ett upplägg som passar för dig och din verksamhet. Den teoretiska biten av utbildningen kan man enkelt göra online.

Men om ett liftkort eller liftcertifikat finns sen tidigare så räcker det att gå en repetitionskurs vilket kan göras enbart online, här behöver man inte gå en praktisk del eftersom det har redan gjorts i grundkursen. Det enda som vi behöver är det gamla liftkortet som kan skickas in till oss via e-post när utbildningen har beställts.

Kontakta oss via e-post eller telefon vid eventuella frågor innan din beställning:

Med utbildning får du bra kunskaper att framföra din lift

Hos Liftutbildningen får dina anställda den kunskap och kompetens som behövs för att använda liften på ett rätt och säkert sätt. Har du tidigare liftkort kanske det är dags för att gå en repetitionskurs, annars så behöver du en grundkurs med en praktisk del som görs med en återförsäljare i Malmö.

Liftutbildningen Malmö är en onlinekurs

Arbetsgivaren är den som har ansvaret för att se till att de anställda får utbildning för den typ av lift som ska användas. Oavsett vart du har din verksamhet kan du genomföra Liftutbildning i Malmö.

Liftutbildning Malmö är en onlinekurs där du själv väljer när och vart du vill genomföra utbildningen. Repetitionskursen kan du göra helt online när du vill förnya ditt liftkort och  grundkursen görs i samarbete med en återförsäljare där den teoretiska biten görs online samt den praktiska biten på plats hos en samarbetspartner.

Efter genomförd och godkänd Liftutbildning Malmö har du de kunskaper som behövs för att välja rätt lift för din arbetsuppgift.

Är man säker uppe i liften

Ibland räcker det inte med de säkerhetsåtgärder som finns i liften och uppe i korgen utan man kan även behöva en personlig fallskyddsutrustning vilket beror på vad det är för situation, vad som ska göras och vad är det för väder – är det tidigt på våren och underlaget är inte isfritt t.ex. Det kan även vara så att underlaget har en risk att den lift som ska användas sjunker ner – vad behöver man tänka på då? Detta är några saker som vi kommer att gå igenom i liftutbildningen och att det är viktigt att man analyserar riskerna innan man påbörjar arbetet.

Utbilda dig om liftar och certifera dig

Liftutbildningen i Malmö består av video med professionella instruktörer som har arbetat med liftutbildningar i många år som har lång erfarenhet. Vi kommer att gå igenom de lagar och krav som finns.

Du som går utbildningen behöver inga förkunskaper, efter godkänt utbildning kan du få ett plastkort eller registrering hos ID06.

bomlift med förare Liftutbildning
saxliftar Liftutbildning
fallskyddssele Liftutbildning
utbildningsanteckningar Liftutbildning

Säkerhet är A och O

Att arbeta med en mobil arbetsplattform utomhus kan vara utmanande och farligt, särskilt under oförutsägbara väderförhållanden. Säkerheten måste ha högsta prioritet vid användning av sådan utrustning, och alla nödvändiga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att säkerställa säkerheten för både operatören och alla andra personer som är närvarande. Detta inkluderar att regelbundet inspektera och underhålla den mobila arbetsplattformen för att säkerställa att den är i gott skick och att ha utbildade och kompetenta personer som använder den.

Väderförhållanden, som regn, vind, snö och is, kan i hög grad påverka säkerheten vid arbete med en mobil arbetsplattform utomhus. Operatörer måste bedöma väderförhållandena innan arbetet påbörjas och göra justeringar vid behov, såsom att bära lämpliga kläder och använda vindskydd.

Vidare bör den mobila arbetsplattformen placeras på plan mark, borta från faror såsom kraftledningar, om möjligt. Operatörer måste också vara medvetna om eventuella hinder eller hinder i arbetsområdet och vidta lämpliga åtgärder för att undvika dem. Det är också viktigt att vara medveten om lastkapaciteten för den mobila arbetsplattformen och se till att den inte överbelastas utöver dess gränser.

Korrekt kommunikation mellan operatörer och andra arbetare är avgörande för att säkerställa att alla är medvetna om vad som händer och kan vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessutom måste nödrutiner finnas på plats och alla arbetare måste utbildas i hur de ska reagera i händelse av en nödsituation. All personal måste vara utrustad med nödvändig säkerhetsutrustning, inklusive hjälm, skyddsglasögon och fallskyddsutrustning. Det måste också finnas första hjälpen-kit och brandsläckare lättillgängligt i nödfall.

Att arbeta med en mobil arbetsplattform utomhus kräver konstant vaksamhet och uppmärksamhet på säkerheten, både från operatörens och eventuella andra personer som är närvarande. Det är viktigt att följa alla säkerhetsriktlinjer och föreskrifter, såväl som alla specifika instruktioner från tillverkaren av den mobila arbetsplattformen. Rätt utbildning och övervakning kan också avsevärt minska risken för olyckor eller skador.

Genom att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder kan arbete med en mobil arbetsplattform utomhus utföras säkert och effektivt. I slutändan bör arbetarnas säkerhet alltid vara högsta prioritet när man använder någon typ av mobil arbetsplattform.