Liftutbildning i Skåne

Med Liftutbildning Skåne går du enkelt och smidigt Sveriges första godkända Onlineutbildning av Liftutbildningsrådet för olika typer av liftar/mobila arbetsplattformar. Här följer du med professionella instruktörer som lär dig hantera liften på bästa sätt.

Onlinekurs *

Saxlift

Rätt kompetens

Bomlift

ID06

Släpvagnslift

* Liftutbildningen är Sveriges första godkända online-utbildning av Liftutbildningsrådet (LUR).

Arbetsgivare har mandat av Arbetsmiljöverket att garantera att deras anställda som använder olika typer av hissar, inklusive släphissar, bomliftar och saxhissar, har fått ordentlig teoretisk och praktisk utbildning för att manövrera sina mobila arbetsplattformar på ett säkert sätt. Det är viktigt för arbetare att skaffa sig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att använda hissar på ett säkert sätt för att förhindra potentiella olyckor och faror på arbetsplatsen.

Förbättra din expertis för att använda saxliftar, bomliftar eller släpvagnsliftar genom onlineutbildning.

För att uppnå effektivitet och optimal säkerhet vid hantering av mobila arbetsplattformar krävs kunskap och expertis som onlineliftutbildningen erbjuder. Detta utbildningsprogram riktar sig till arbetare som använder saxliftar, bomliftar och släpvagnsliftar och säkerställer att de skaffar sig alla nödvändiga färdigheter för en säker arbetsplats. Det är viktigt att notera att som arbetstagare är det en förutsättning att få samtycke från din arbetsgivare för att kunna använda saxliftar, bomliftar eller släpvagnsliftar på arbetsplatsen förutom rätt utbildning.

Liftutbildningen i Skåne ger kunskaperna för olika lifttyper

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda får utbildning för den specifika liften de ska köra. Jobbar du eller har din verksamhet i Skåne i t.ex Malmö, Vellinge, Staffanstorp, Lund, Trelleborg, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Åhus, Kristianstad, Hässleholm, Landskrona, Helsingborg eller Ängelholm så kan du göra din liftutbildning online för att få rätt kompetens.

Det är en onlinekurs som du kan genomföra när det passar dig. För att förnya ditt liftkort kan du ta repetitionskursen online. Grundkursen går ut på att genomföra den teoretiska delen online och den praktiska delen görs på plats i samarbete med en återförsäljare.

När du har genomfört liftutbildningen i Skåne kommer du att ha kunskaperna att välja rätt lift för ditt jobb och förstå potentiella risker, såsom kollisionsrisker eller farliga situationer. Det är absolut nödvändigt att göra en riskbedömning innan liften används för arbetsuppgiften och att använda lämpligt fallskydd för säkerheten om det är arbete på över 2 meter. I vår utbildning får du en genomgående kunskap om riskanalys och vad du behöver ta hänsyn till. Är det så att du behöver en repetitionskurs i fallskydd kan du göra den online på fallskyddsutbildningen.nu

Bli certifierad att jobba med en mobil arbetsplattform

Liftutbildningen i Skåne består av videoavsnitt med professionella instruktörer som har arbetat med liftutbildningar i många år och har lång erfarenhet. Utbildningen går igenom de lagar och krav som finns.

Du som går utbildningen behöver inga förkunskaper, efter godkänt utbildning kan du få ett plastkort eller registrering hos ID06.

Vikten att ha ett utbildningsbevis när man använder en mobil arbetsplattform

I dagens samhälle används mobila arbetsplattformar eller Liftar allt oftare för att utföra olika typer av arbete. Dessa plattformar / Liftar används när arbete ska ske på höga höjder, i trånga utrymmen eller på andra svåråtkomliga platser. Eftersom mobila arbetsplattformar / Liftar innebär en viss risk för de som arbetar på dem är det viktigt att alla som använder dem (operatören) har den rätta utbildningen och utbildningsbevisen.

Det finns många anledningar till varför man måste ha utbildningsbevis för lift eller mobila arbetsplattformar. Först och främst, och kanske viktigast, är att det hjälper till att minska risken för olyckor. Genom att lära sig om hur man använder Liften eller den mobila arbetsplattformen och vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas kan man undvika farliga situationer och skydda både sig själv och andra. Självklart ska man även ha kunskap om vilka lagar och förordningar som gäller speciellt när man ska ut i trafiken bland andra trafikanter med liften / mobila arbetsplattformen.

En annan anledning till att det är viktigt att ha utbildningsbevis för Lift / mobila arbetsplattformar är att det kan hjälpa dig att få jobb. Många arbetsgivare kräver att de anställda har rätt utbildning och bevis för att de ska kunna använda mobila arbetsplattformar. Genom att ha dessa bevis ökar man sina chanser att få jobbet och kan också visa att man är en ansvarsfull och professionell anställd.

Utbildningsbeviset eller liftkortet står som garant att ISO standard 18875:2013 som är standarden som utbildare för lift och Mobila arbetsplattformar ska leva upp till. Liftläroplanen LLP som är framtagen av branschen inom Lift och mobila arbetsplattformar bygger kommer från ISO 18878:2013 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering av Mobila arbetsplattformar / Liftar. Det är ytterst ett arbetsgivare ansvar där arbetsgivaren ska se till att den anställde har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskapare om hantera sin mobila arbetsplattform / lifta på ett säkert sätt så olyckor undviks.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar / liftar för att minska risken för olyckor, öka chanserna att få jobb och uppfylla krav från myndigheter och tillsynsorgan. Det är även viktigt att se till att utbildningarna följer ISO standards och Liftläroplanen för lift (LLP).  Detta hjälper till att skydda arbetstagarna och se till att de kan arbeta säkert och professionellt på mobila arbetsplattformar.

Att repetera sin Liftutbildning är av största vikt, branschen har kommit överens om att en uppdatering av utbildningsbeviset för lift vart 5:e år är standard/praxis.