Liftutbildning

Liftutbildningen är framtagen för att se till så att företag har rätt kompetens till sina anställda
med hur de använder mobila arbetsplattformar på ett sätt som är säkert.

Utbilda dig snabbt, säkert och smidigt

Den största fördelen med video är att vi kan ta med dig ut i rätt sammanhang. Du är på plats med liftarna i dess rätta miljöer tillsammans med en auktoriserad instruktör/lärare.

Med utbildningsplattformen, som helt är online, kan du som elev på ett smidigt sätt ta dig igenom utbildningen genom att klicka på videoavsnitten. När filmen är slut guidas du vidare till nästa delmål i utbildningen, enkelt och bekvämt, du behöver absolut inte vara datorvan.

Till varje kapitel finns det även ett antal textavsnitt, förutom videorna, som du ska gå igenom. Det är kompletterande texter med tillhörande bilder, som ger dig ytterligare kunskap.Totalt finns det 11 olika videoavsnitt som är indelade i lagom portioner på cirka 2 – 6 minuter för att behandla olika ämnen. Eleven kan titta på video oavsett vilket media som används – om det är på vanlig dator, surfplatta eller mobilen. Man kan backa tillbaka i materialet och ser det flera gånger. 

Liftutbildning framför dator onine med en kopp kaffe i lugn och ro
Liftutbildning bomliftar

Teori

Det är viktigt med rätt utbildning och kompetens för att ha en bra arbetsmiljö. Utbildningen följer Liftläroplanen (LLP) som Liftutbildningsrådet (LUR) har satt upp samt givetvis de lagar som finns hos Arbetsmiljöverket. I utbildningen går vi igenom följande teoriavsnitt:

  • Olika maskintyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt och handhavande
  • Säkerhet
  • Arbetarskydd och lagar
Liftutbildning bomliftar

Prov

Efter alla kapitel är avslutade får eleven gå igenom ett teoriprov. Efter godkänt provresultat erhålls nytt utbildningsbevis. Det gäller Repetition och förnyelse av befintligt Liftkort. 

För Grundkursen återstår praktik/uppkörning med en  ackrediterad instruktör och ett slutprov som skrivs på plats.

Utbildningen består av 11 videoavsnitt på 49 minuter. Till videoavsnitten finns det även textavsnitt där vi går igenom materialet djupare samt ger tillfälle för eleven att ta till sig materialet i textform. 

Godkänd liftutbildning