ID06 Liftutbildning

ID06 registrering 2024

ID06 Kompetensdatabas

Det är nu möjligt att se medarbetarnas kompetenser i ID06 Kompetensdatabas. Det går snabbt att registrera dina id06 utbildningar och du samlar alla dina id06 kurser på ett och samma ställer så du slipper hålla rätt på samtliga dina certifikat / utbildningsbevis.

Vi är ackrediterade att kunna registrera våra kursdeltagare i ID06 Kompetensdatabas.

För att vi sak kunna registrera deltagare krävs ett samtycke av varje enskild deltagare. Det går även bra att registrera äldre utbildningar som är  genomförda av oss. En registreringsavgift/person och utbildning tillkommer.

För mer information om ID06 Kompetensdatabas klicka här – Se registreringar här för id06 utbildningar och id06 kurser.

Önskar du/ni veta mer om registrering av utbildning i ID06 Kompetensdatabas kontakta gärna oss.

Så här gör du för att lämna samtycke för ID06 (se längst ner på sidan)

ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis på arbetsplatsen. Med ID06 Kompetensdatabas samlas utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

För att vi som utbildningsföretag ska kunna registrera din utbildning på IDO6 behöver du lämna centralt samtycke på din ID06-profil.

I ID06 Kompetensdatabas registreras utbildningsbevisen på individens personnummer och kopplas automatiskt till aktivt ID06 Kort. Med arbetsplatsens ID06 ackrediterade är det enkelt att kontrollera att rätt behörighet finns.

För dig som ID06-kortinnehavare slipper du oroa dig för borttappade eller glömda utbildningsbevis. Allt som behövs kommer att finnas i ID06 Kompetensdatabas. Det är dessutom enkelt att få ut en förteckning över dina egna utbildningsbevis som är registrerade i kompetensdatabasen.

Du kan själv se vilka utbildningar som finns registrerade för dig genom att logga in med BankID.

Pris för registrering av ID06 hittar du under Priser och beställning. För ytterligare detaljer om våra tjänster och id06 utbildningar samt id06 kurser, kontakta oss gärna.