Vem får utfärda körtillstånd för lift / skylift / saxlift – mobila arbetsplattformar?

Det är arbetsgivaren som ska utfärda ditt körtillstånd för lift / mobila arbetsplattformar. Enligt Arbetsmiljöverket och AFS 2006:6 § finns det angivet att du som arbetstagare och även inhyrd personal SKALL ha din arbetsgivares skriftliga tillstånd. Det gäller även inhyrd personal som även skall ha det skriftliga tillståndet.

Liftkortet eller utbildningsbeviset för Lift behöver kompletteras med ett körtillstånd för lift / mobila arbetsplattformar. Det gäller oavsett om du kör saxlift, släpvagnslift (skylift) eller bomlift.

Om inte arbetsgivaren lämnar körtillståndet för lift kan även beställaren av arbetet utföra körtillståndet för liften / mobila arbetsplattformen.

Var alltid noga med att du har både ditt liftkort / utbildningsbevis för lift, körtillstånd för din lift / mobila arbetsplattform innan du påbörjar arbetet med din lift. Självklart ska ni alltid även tillsammans tagit fram en riskanalys samt ha en räddningsplan innan påbörjat arbete.

Liftutbildning - bild på liftar - Vem får utfärda körtillstånd för lift / mobila arbetsplattformar.