Mobila arbetsplattformar – A1, A3, B1 och B3

Liftutbildningen utgår från standarden SS-ISO 18878:2013 och AFS2006:6 § 29 som ligger till grund för kraven för en liftutbildning.

När du ska arbeta med en mobil arbetsplattform / lift krävs det att man följer Arbetsmiljöverkets krav 2006:6 § 29 som säger att du som ska köra en mobil arbetsplattform / lift SKALL ha dokumenterad utbildning som kan styrkas med ett utbildningsbevis.

Du som ska köra den mobila arbetsplattformen / liften skall vara väl förtrogen med arbetet som skall utföras och ha de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att hantera den mobila arbetsplattformen / liften på ett säkert sätt. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du har denna kunskap och ansvaret ligger hos arbetsgivaren att föra dokumentation över användarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Du går din nya utbildning för Mobila arbetsplattformar – A1, A3, Bi och B3 smidigt och enkelt hos Liftutbildningen.nu

Mobila arbetsplattformar - Liftar Liftutbildning bild på Skyjack SJ45 T+