Får jag arbeta ensam i min lift / mobila arbetsplattform?

Du ska alltid ha ett skriftligt körtillstånd av din arbetsgivare när du ska köra din lift / mobila arbetsplattform. Här ska ni gå igenom vilka risker ditt arbetsmoment med liften medför enligt AFS 2006: 29 § . Det finns inget direkt förbud mot ensamarbete i liften men ensamarbete i sig rekommenderas sällan och medför ofta risker. OM du gör din riskanalys korrekt innan påbörjat arbete så ska evakuering och räddningsprocess ingå. Vad händer om liften slutar fungerar och du fastnar i ett läge högt upp och du inte kan utföra en nedsänkning själv? Om din mobiltelefon slutar fungera och du inte kan nå räddningstjänsten? Det finns som sagt inget uttalat förbud men om du tänker efter så bör du inte arbeta själv i liften. Självklart finns det undantag om du är på väldigt låg höjd och har kollegor i närheten m.m. Dock rekommenderar vi på Liftutbildningen att ni alltid är två när en lift är inblandad. Safety first!

-Se alltid till att du får ett skriftligt tillstånd av din arbetsgivare
-Utför alltid en riskanalys så du kan komma ner från liften om något händer
-Se alltid till att du genomför en repetitionsutbildning så ditt liftkort aldrig är mer än fem år gammalt!