Kan jag köra en lift utan liftkort / utbildningsbevis för lift?

Du som privatperson kan köra en lift utan liftkort. Självklart bör du införskaffa dig tillräckligt goda praktiska och teoretiska kunskaper så du känner dig säker när du ska köra din lift ändå. Du som privatperson omfattas inte av Arbetsmiljöverkets regelverk som beskrivs i olika s.k. “AFS:ar” (Arbetsmiljöverkets detaljerade regleringar inom det specifika arbetsmiljöområdet). Maskinägaren måste även förvissa sig om att du som hyr liften koll på riskerna och kan använda liften på ett säkert sätt. Om du ska hantera liften professionellt dvs på ditt arbete eller liknande så är det ett arbetsgivare ansvar. Din chef ska se till att du har ett liftkort och tillräckligt stora kunskaper om liften både teoretiskt och praktiskt.

Kan jag köra lift utan liftkort?