När du ska köra lift, kräver lagen att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper som ett Liftutbildning enligt kursplanen LLP

Liftutbildningen.nu möjliggör för dig att på ett säkert och effektivt utbilda dig till en säker Liftförare.

Du genomgår en Onine-utbildning som var den första utbildningen i Sverige att bli godkänd av Liftutbildningsrådet och följer kursplanen LLP. Är det en grundutbildning du behöver så kompletterar online-utbildningen med en uppkörning / praktisk del hos någon av våra återförsäljare runt om i landet.

Du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret att försäkra dig om att din anställde har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper för att hantera sin lift i det tilltänkta arbetsmomentet.

Genom att gå en Liftkurs hos Liftutbildningen försäkrar du dig om att din anställda har de bästa kunskaperna för att hantera sin Lift säkert.

Liftutbildningen