Vad är Liftutbildningsrådet?

Liftutbildningsrådet (LUR) är ett oberoende branch organisation eller organ som har tagit fram LLP liftläroplanen och vidareutvecklar LLP kontinuerligt. Som utbildare kan du välja att vara ansluten till Liftutbildningsrådet eller inte.

Liftutbildningsrådet verksamhet

Ta fram riktlinjer och utbildningar för branschen för liftar/mobila arbetsplattformar och de som opererar dessa.

Se till att förbättringar och arbetsmiljö och maskinkännedom lyfts fram kring liftar och mobila arbetsplattformar så de följer de AFSar som Arbetsmiljöverket arbetat fram.

Liftutbildningen.nu – Sveriges första godkända Onlineutbildning hos Liftutbildningsrådet

Liftutbildningen var den utbildning som först blev godkänd av Liftutbildningsrådet, där vi arbetade tillsammans med KL-utbildning och JA-kompetens och tog fram denna första Onlineutbildning. Det tog nästan ett år att få den godkänd av Liftutbildningsrådet. Det var ett fantastiskt samarbete där vi tog fram Sveriges bästa utbildning för mobila arbetsplattformar / liftar, enligt oss och många av våra kunder instämmer i detta.

En stor del av anledningen att utbildningen blev godkänd är att den är bärande i sig själva av professionella instruktörer med hjälp av videoavsnitt.