Vad gör man på en liftutbildning?

När du genomför grundutbildningen för lift (första gången när du tar ett liftkort) lär dig hantera olika lifttyper, både praktiskt och teoretiskt på ett säkert sätt.  Här lär du dig ingående hantera Saxlift, skylift, bomlift, släpvagnslift (anna benämning för “skylift”) är några av lifttyperna som finns med på utbildningarna. Innan du kommer till den praktiska utbildningen har du gått igenom teorin via Liftutbildningens Online utbildning. Här får du i detalj gå igenom alla moment och lära dig allt du behöver med hjälpa av några av Sveriges bästa instruktörer in om Lift (med hjälpa av video) och där vi följer liftläroplanen LLP till punkt och pricka. Utbildningen är för förare, arbetsledare och platschefer samt personer som använder liften i sitt arbete. Liftexperter lär dig hantera liftar och dess egenskaper. Du lär dig lagar och regler samt hantera liften på ett säkert sätt, alltid med säkerheten i fokus. Utbildningen följer kursläroplanen LLP som är framtagen av branschen som är ett bevis på att samtliga moment tas upp. För dig som inte kommer att köra liften och vill ändå få god kännedom om Liftar, kan du gå teoridelen Online för att kunna bättre förstå säkerhetsfrågorna och lagarna gällande Liftar.

Arbetsgången är att du först går Onlineutbildningen (teoridelen) när det passar dig. Därefter bokar du en tid med en liftinstruktör som repeterar det du lärt dig online och går igenom den praktiska delen där du får lära dig hantera liften i verkliga livet. Precis som när du tar körkort för bil, teori plus praktik. Här kan du läsa mer om utbildningen på Liftutbildningen.