Måste man förnya liftkort?

Efter fem år löper tiden ut för liftkortet / utbildningsbeviset som har en giltighetstid om fem år. Det förekommer fortfarande liftkort / utbildningsbevis för lift som inte har någon utgångstid men dessa blir mer sällsynta. Detta beror på att de flesta större entreprenörer kräver utbildningsbevis  som förnyas vart femte år. Det är även av stor vikt för arbetsgivaren att kunskaperna hos arbetstagaren är uppdaterade kontinuerligt då ansvaret alltid hamnar på arbetsgivaren genom att arbetstagaren skall ha tillräckligt goda kunskaper om att hantera liften.