Risker när det blir varmt när man kör liftar / mobila arbetsplattformar

När det börjar bli riktigt varmt ute så ska du se till att vara extra rädd om dig.
Skydda dig med något på huvudet och även solskyddsfaktor när du arbetar i din saxlift, bomlift eller släpvangslift (skylift).
När du arbetar med din lift så se till att du dricker mycket vatten och att du gärna kan planera arbetsdagen så du hamnar i skugga om möjligt.
Som vanligt när arbetet ska påbörjas ska arbetsuppgiften riskbedömmans och då ska även temperaturen vara med när ni ska arbeta med liften / mobila arbetsplattformen. Bedömningen behöver oftast göras till individ till individ. Arbetsgivaren ska bedöma om situationen medför risker för olycka eller ohälsa, om de är allvarliga och gör vad som behövs för att undvika ohälsa. Riskbedömningen när du arbetar med liftar ska alltid vara skriftlig och även där det gäller frågor som att arbeta med liften när det är varmt.

Några tips när du ska köra din lift / mobila arbetsplattform:

-Om möjligt försök flytta liften till skuggiga partier
-Förskjut arbetstiden om möjligt
-Använd så svala kläder som möjligt
-Drick mycket och ta gärna någon form av vätskeersättning
-Ta längre pauser

Liftutbildning för saxlift, bomlift och skylift innehåller självklart moment som dessa och hur du sätter upp en bra allmän riskanalys för lift. Dock är det alltid specifika saker som man ska ta hänsyn till vid arbete med lift och vid unika situationer. Se till att alltid ha riskanalysen skriftligt och se till att få ett körtillstånd av din arbetsgivare.

Liftutbildning arete med lift när det är varmt

Nedanför tips och vad som händer med kroppen vid extrem hetta – CNN.

https://www.cnn.com/2023/06/26/india/india-heatwave-extreme-weather-rain-intl-hnk