Regler kring liftutbildning och liftar

Information om Liftutbildning

Liftutbildning är en nödvändig del av arbetet för alla som använder liftar. Detta dokument ”vad gäller för liftar / mobila arbetsplattformar” syftar till att informera om de regler och krav som gäller för liftutbildning samt besvara vanliga frågor om liftar och arbetsmiljö med Liftutbildning i fokus.

För att minska antalet olyckor och dödsfall på svenska arbetsplatser infördes 2007 ett lagkrav (arbetsmiljö) som kräver att arbetsgivare ska se till att förare av mobila arbetsplattformar genomgår dokumenterad teoretisk liftutbildning inklusive körträning/praktisk del med liftar. Huvudsyftet med Liftutbildningen är att öka medvetenheten om säkerhet och risker hos användarna, då upp 70–80 procent av olycksfallen beror på att användarna inte följer säkerhetsföreskrifterna. Klämskador är de vanligaste olycksfallen, och varje år sker olyckor som kan undvikas med rätt kunskap och rätt tänk som en godkänd Liftutbildning kan avhjälpa.

Det är väldigt viktigt du som arbetsgivare och som anställd väljer en godkänd Liftutbildning oavsett om den är en traditionell klassrumsundervisning eller en modern Liftutbildning Online.

Reglerna för användning av liftar och lyftredskap finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2006:06. Dessa föreskrifter följer den internationella standarden för arbete med liftar / mobila arbetsplattformar, som finns tillgänglig på svenska som SS-ISO 18878:2013. Många liftutbildningar i Sverige följer Liftläroplanen, som utformats av Liftutbildningsrådet (LUR), ett samarbetsorgan bildat av Swedish Rental i samarbete med Arbetsmiljöverket, liftutbildare och branschparter.  Nu drivs Liftutbildningsrådet i samverkan med branschföreningen Rentalföretagen. LUR ansvarar också för auktorisering av liftutbildare och standardiserade utbildningsbevis som används i branschen.

Efter att en liftutbildning har genomförts och ett godkänt prov har klarats erhåller man ett utbildningsbevis antingen med LUR-behörighet eller utan beroende på om utbildningen är godkänd av Liftutbildningsrådet eller ej. Detta utbildningsbevis gäller vanligtvis för liftar i kategorierna 1A, 1B, 3A och 3B, vilket då motsvarar Arbetsmiljöverkets krav på teoretiska och praktiska kunskaper för en Liftutbildning. Liftar av kategorierna 2A och 2B används vanligtvis av specialfall och specifika liftuppdrag och kräver ytterligare utbildning för att få köras/hanteras. Det är viktigt att notera att ett utbildningsbevis i sig inte ger rätt att använda en lift, utan det krävs även ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.

Två liftar Gneie S-45 Liftutbildning