Riskanalys liftutbildning – liftar

Riskanalys att tänka på vid arbete med –  Liftar – Mobila arbetsplattformar

Innan ni påbörjar arbetet med Liften eller den mobila arbetsplattformen ska ni ALLTID genomföra en grundlig riskanalys. Detta ska ni göra tillsammans och det ska dokumenteras. 

Arbetsgivaren ska se till att den anställde har tillräckligt goda teoretiska och praktiska kunskaper att hantera liften / mobila arbetsplattformen. Detta för att arbetet ska kunna utföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Se alltid till att ha en giltig Liftutbildning där användaren har gått en grundutbildning med både teoretiska och praktiska moment och som följer Liftläroplanen LLP.

Arbetsgivaren ska alltid dela ut ett skriftligt tillstånd att använda liften för den anställde som ska utföra uppdraget med liften / mobila arbetsplattformar.

När den anställde får tilldelat den lift / mobila arbetsplattformen ska alltid en maskinintroduktion utföras. Detta utförs av en person som har tidigare erfarenhet att den tilltänkta liften / mobila arbetsplattformen som ska användas.

Liftföraren skall vara 18-år och ha körkort för minst traktor AM-körkort om liften ska köras i vanlig trafik eller uppfylla kraven för minderåriga där även körkort för traktor eller AM-körkort måste finnas om liften kommer i kontakt med vanlig trafik. God hälsa och att man klarar av att arbeta på höjd är en förutsättning för att arbeta med Liftar / Mobila arbetsplattformar.

Liftföraren ska känna till säkerhetsföreskrifter och säkerhetsanvisningar. Instruktionsbok skall finnas i liften och då även på ett språk som liftföraren förstår.

Tips vid val av lift / mobil arbetsplattform

Vad ska du utföra för arbete? Har du rätt lift? Är du osäker fråga din närmaste chef, hör med uthyrningsfirman som har erfarenhet av liftar och lift val.

Räkna på vikten som ska finnas i liften, vad väger du/ni som ska befinna er i liften och hur mycket väger utrustningen som ni har med er ombord? 

Vilken höjd ska ni utföra arbetet på? Räcker Liftens räckvidd och är liften / mobila arbetsplattformen anpassad för den höjd ni kommer utföra arbetet på?

Är den liften ni ska använda er för anpassad för utomhusmiljö eller inomhus miljö? Förbränningsmotorer ska bara användas utomhus och liftar för inomhusbruk har ofta däck som inte lämpar sig för utomhusbruk. Tänk på att ha både bränsle och att el finns att tillgå om liften behöver laddas och att den är fulladdad vid start.

Liftutbildning Liftalanys saxlift

Hur kommer ni till er arbetsplats med liften / mobila arbetsplattformen? Se till att undersöka att ni kommer till ordentligt, ni kanske behöver lyfthjälp på plats, se detta blogginlägg på liftutbildningen.se där en släpvagnslift måste lyftas över en stor häck för att få in liften. Det finns även en video som visar hur man lyfter en släpvagnslift / skyliften. Planera även om liften behöver lyftas flera gånger under pågående arbete. Det kan vara svårt att få dit lyfthjälp på kort tid och det är ofta både tidsödande och kostsamt.

Tips vid transport

Se alltid till att din lift / mobila arbetsplattform är RÄTT säkrad när den ska transporteras, följa liftens / mobila arbetsplattformens bruksanvisning. Fråga även gärna liftuthyrare eller annan kunnig kompetens om hur du gör första gången. Fråga alltid en gång för mycket det är absolut inte pinsamt utan tyder på hög medvetenhet att utföra ett bra och säkert arbete.

Se även till att bom och korgen i liften är låsta och säkrade i sitt transportläge. Stödbenen ska vara infällda ordentligt och befinna sig i sitt transportläge. Koppla ut kontakter, sladdar som hör till strömförsörjningen av liften. Kontrollera bromsarna så de fungerar ordentligt. 

Släpvagnsliften – Skyliften 

Kontrollera att draganordningen är rätt kopplat likte en husvagn, släpkärra så ska den klicka i ordentligt och eventuella markörer ska stå i rätt läge. Se till att drivrullarna är frånkopplade från hjulet. Drivrullar är de rullar som möjliggör flytt av skyliften/släpvagnsliften och rullar på transporthjulen på liften. Kontrollera att belysningen på liften / mobila arbetsplattformen  fungerar som den ska när du kopplat den på dragfordonet. 

Dragfordon / Bil / behörighet

Kontrollera så ditt körkort gäller för att transportera liften / mobila arbetsplattformen efter det dragfordon du ska dra med. Se till att inte kombinationen av liften och dragfordonets tåg vikt inte överskrids. Håll koll på vilken hastighet du kan färdas i med ekipaget. 

Uppställning av Liften / Mobila arbetsplattformar

Ska du utföra arbetet med liften / mobila arbetsplattformen på allmän plats en gata eller någon form av väg ska du kontakt berörd myndighet för ett tillstånd för detta.

Spärra alltid av området kring liften eller arbetsområdet. I riskbedömningen ska du alltid se om det finns påkörningsrisk eller vältrisk om så är fallet ska du använda fallskyddsutrustning då med kort lina i korgen. Det är sällan fel att välja att alltid arbeta med fallskyddutrustning med kort lina. En utbildning i fallskydd behövs då och den går du smidigt på www.fallskyddsutbildningen.nu

Var alltid noga med att kontrollera ledningar som finns i luften även elledningar eller liknande som finns på marken. Se till att täcka över och skydda dessa innan påbörjat arbete med liften.

Kontrollera marken och lutningsförhållanden.

Planera för att arbetet sker när det finns ljus, blir det mörkt eller arbetet sker där det är undermåligt ljus bör extra ljuskällor tillföras så att arbete sker säkert och på ett säkert sätt. 

Kontrollera underlaget så att det tål liftens tyngd samt att det är däck som klarar markförhållandena som finns på liften. Tänk även på att underlaget ska klara liften med last. Kontrollera marken om den är mjuk, hård eller kan bli föränderlig vid väderomslag som regn, smältning eller snöfall.

Liftutbildning riskanalys påkörningsrisk
Fundera här om dessa personer har utfört sin riskanalys på rätt sätt? Finns det risk för påkörningsrisk eller vältningsrisk här? Vad hade du tagit för beslut efter du gått igenom riskanalysen?

Använd underlagsplattor, dessa följer nästan alltid med släpvagnsliftar, skylifts men kan behövas även på andra liftar som saxliftar och bomliftar. Chansa inte utan se alltid till det finns bra och stora plattor som stöd för liftbenen för att sprida ut trycket.

Se till att alltid ställa liften i lod med hjälp av det inbyggda vattenpasset, ta dig tid att göra detta om liften börjar luta kan det verkligen gå fort och sluta illa.

Se till att alltid koppla bort dragfordonet / bilen så liften står själv och som den är konstruerad att göra.

Kontroll före påbörjat arbete

Utför alltid en okulär besiktning av liften, dvs en inspektion med ögonen och händerna.

Liften ska naturligtvis vara CE-märkt och ha ett CE-intyg, besiktningsintyg och besiktningsdeal (klistermärke). Liften ska besiktigas vart 12:e månad.

Utför kontroll före körning som du lär dig när du går din liftutbildning. Kontrollera nödstopp, testa nödmanövrering och nöd sänkning (alla som är i närheten ska kunna hjälpa till med detta så gör det gärna gemensamt med liften). 

Provkör alla funktioner i liften / mobila arbetsplattformen från kontrollen från marken. Utför ett topplyft dvs kör liften så långt ut det bara går i sitt “max-läge”. Detta för att värma upp hydraulolja och se till att alla funktioner fungerar. Extra viktigt när liften är kall och det är kallt ute. Se till att täcka liften om ni utför arbeten som kan skada liften, men var vaksam på att täckning som presenning kan fungera som ett vindfång om det börjar blåsa. Var aktsam på detta så inte liften välter.

Blir det något fel på liften så kontakta uthyrare eller ansvarig, arbetsledare och gör en felanmälan. Meddela reparatör eller uthyrningsfirma – försök inte laga något själv.

Vid arbetets slut – Lift mobila arbetsplattform

Se alltid till att låsa liften när du lämnar den så inte någon obehörig kan använda den. 

Parkera på lämplig plats så inte liften står i vägen eller kan utgöra en fara vid utryckning eller liknande.

Ladda batterierna när du har använt liften, koppla ifrån kraftkällan vid nätdrift. Följ instruktionsboken.

Dra åt broms och se till att liften inte kan rulla iväg, använd stoppklossar.

Lämna alltid tillbaka liften i det skick som du lämnade den, anmäl alltid eventuella avvikelser till ansvarig eller liftuthyraren.

Om du kör en saxlift ska den vara i upplyft läge och vara mekaniskt spärrad så den inte kan sänkas om den sänks finns en stor klämrisk om någon kommer under liftens “sax”.

Allt detta går du igenom när du väljer att gå Liftutbildningen.nu

Liftutbildning riskanalys mobila arbetsplattformar bild på lift