Vidareutveckling av certifierade liftutbildningar

Rentalföretagen genom Lifutbildningsrådet (LUR) tar nu initiativ till att skapa nästa version av certifierad liftutbildning! Den 30 mars bjuder Rental företagen och Liftutbildningsrådet in till konferens där det kommer diskuteras följande:

  • Certifieringskriterier för utbildningsföretag – kopplat till gällande ISO standard 18878:2013 utbildning för operatörer.
  • Tillsynsorgan och revisionsförfarande av utbildare
  • Förnyat tänkande gällande utbildningsmetoder och hjälpmedel. Utbildningskravet omfattar både teori och praktik. Hur kan vi ta tillvara nya hjälpmedel för att skapa effektivare kurser och bättre förare.

Learningplay med sin Liftutbildning kommer givetvis att vara på plats vid detta spännande initiativ!

Liftutbildningsrådet - Bild på Lift - Liftutbildningen - Rental företagen