Passagerare i liften, hur ska vi tänka då?

Självklart ska alla som befinner sig i en lift, saxlift bomlift, släpvagnslift eller liknande ALLTID ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Detta skriftliga tillstånd från arbetsgivaren utgår ifrån individens eller personens (arbetstagarens) kunskaper och förmågor att med säkerhet kunna genomföra arbetsuppgifterna.

Liftföraren som ska köra liften ska ha dokumenterade kunskaper som oftast är ett utbildningscertifikat för lift och arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Liftföraren ska även fått en maskinintroduktion av den aktuella liften och vara insatt i hur liften används.

Passageraren eller den som åker med i liften ska även hen ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Det skriftliga tillståndet ska vara utformat efter dokumenterade kunskaper som individen har. Detta så arbetet kan genomföras säkert.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 finns detta beskrivet för lyftanordningar och lyftredskap. 

Arbetsgivaren har ansvar

Du som arbetsgivare har ansvaret för dokumentationen för dina anställda. Alla som befinner sig i en lift skall ha ett skriftligt tillstånd från dig som arbetsgivare.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar att se till att personalen som ska upp i liften har dokumenterade kunskaper utifrån vilka arbetsuppgifter som ska utföras i liften.

Nödsänkning av en lift är en otroligt viktig del i de hela. Om en nödsituation uppstår måste samtliga passagerare i liften veta hur man ska agera och få ner personer från liften om liften slutar fungera.

När det gäller fallskydd och fallförhindrande utrustning måste alla som befinner sig i liften ha kunskaper om vilka fallförhindrande åtgärder och utrustning som ska användas. Ett bra sätt är att alltid se till att personalen har ett uppdaterat fallskyddscertifikat eller fallskyddsutbildning. 

Tips:
-Om möjligt se till att alla som ska hantera en lift eller åka med i en lift har ett gällande utbildningscertifikat för lift. Absolut ska liftoperatören ha detta.

-Samtliga i liften skall ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att utföra arbetsuppgifterna och vara i liften.

-Samtliga ombord ska ha fått en maskinintroduktion för den specifika liften.

-Samtliga ombord skall ha kännedom om hur en nödsänkning av den aktuella liften går till och kunna hantera de reglage på liften som är nödvändiga för detta.

-Samtliga ombord ska ha god kunskap om fallskyddsförhindrande utrustning och gärna en uppdaterad fallskyddsutbildning i grunden.

-Samtliga ska känna till vad det finns evakueringsmedel som stegar extra liftar med mera för en eventuell nödsituation.

-Informera andra vart ni är, se till att mobiltelefoner har täckning så ni kan ringa 112 vid en akutsituation.

-Innan påbörjat arbete skall alltid en riskanalys tas fram.

kategorierna 1A och 1B samt 3A och 3B.

JLG Liift Cramo