Kategorisering av liftar – olika lifttyper

 I LLP (Liftläroplanen) Basutbildning och LLP (Liftläroplanen) Begränsad utbildning delas de mobila arbetsplattformarna in i kategorierna 1A och 1B samt 3A och 3B.

Bild: Kategorier av olika liftar – Mobila arbetsplattformar

Det vanligaste som står på ditt liftkort är 1A 1B, 3A och 3 B.

Liftar av typ 2 är inte vanligt förekommande och generellt kan sägas att de endast används av specialistföretag och de finns därför inte med här. Källa: Liftutbildningsrådet