Skylift

Utbildning för skylift

Vi erbjuder utbildning som ger dig behörighet att hantera en skylift. En bra utbildning förbättrar säkerheten på arbetsplatsen och gör arbetet effektivare.

Skylift 

Liftutbildningen är för alla som ska framföra en lift i sitt arbete, det finns många olika liftar och de vanliga lifttyperna är: bomlift, saxlift och skylift.
För att framföra en lift på en arbetsplats krävs att du har ett utbildningsbevis. Ett utbildningsbevis som vidimerar att man har teoretiska och praktiska kunskaper.

Efter godkänd och genomförd Liftutbildning får kursdeltagaren ett utbildningsbevis – certifikat – Liftkort. Ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år, efter fem år ska utbildningen repeteras.
Det är Arbetsmiljöverket som ställer krav på att man uppfyller dessa krav innan man framför en lift på en arbetsplats. Liftutbildningen följer de riktlinjer som Liftutbildningsrådet (LUR) har satt upp och de lagar som Arbetsmiljöverket har bestämt.

Liftutbildningen erbjuder både Grundkurs och Repetitionskurs.
För Grundkursen behöver kursdeltagaren även gå en praktisk del, eller uppkörning som vi kallar det, den kan göras, om det finns möjlighet, på arbetsplatsen eller hos någon av våra samarbetspartner över hela Sverige. Den teoretiska delen görs online. När och var bestämmer kursdeltagaren.

När det gäller förnyelse av liftkort – Repetition – räcker det med att kursdeltagaren gör Liftutbildningen online.

Behörighet

Liftutbildningen går genom hur kursdeltagaren framför och hanterar en saxlift på ett säkert sätt. Utbildningen ger kursdeltagaren behörighet att framföra en saxlift vilket bidrar till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Prislista

Priset för repetitionskurs för Saxlift är 1650kr exklusive moms. Kontakta oss för prisinformation för grundkursen.

Det finns möjlighet att få utbildningen för saxlift registrerad och tillagd i ID06 (200kr), samt att få certifikatet i plastkort (200 kr).