Ishalka och hur du hanterar din Lift / mobila arbetsplattform – Riskanalys!

Bild på ishalka liftutbildningen

Riskanalys vid halt väglag – Lift / mobila arbetsplattformar

Som man kan se av bilden ovan så är det blixthalka ute.

Alltid innan arbetet med liften ska påbörjas ska ni gemensamt ta fram en riskanalys för hur arbetet med liften / mobila arbetsplattformen ska bedrivas på ett säkert sätt och där ni minimer risker som kan uppstå.

Var noga med hur ni ställer stödbenen för den mobila arbetsplattformen. Det uppstår vibrationer när ni kör liften och som då får stödplattorna att vibrera på liften. Här kan då uppstå värme vid intensiva vibrationer mot isen. Då kan isen/snön smälta och liften kan börja luta då stödbenet kan sjunka ner. Givetvis ska du ha plattor under stödbenen men även dessa kan komma ur sitt tänkte läge med hårda och långvariga vibrationer.

Vinden är även en parameter som man måste räkna med om man befinner sig på hal is som bilden ovan visar, kan liften komma ur sitt läge och även vi människor vid hård blåst.

Vintertid innebär mörker och då måste man givetvis se till att man märker upp sitt arbetsområde extra väl med reflexer och belysning.

Tänk även på dig själv när det är kallt och halt. Rätt skor, rätt kläder för ett längre arbetspass med din lift eller mobila arbetsplattform.

Mobiltelefonen som kan vara din/er livlina om något händer laddar även den ur snabbare vid kallt väder, det gäller även liftens batterier.

Nödsänkning av lift /mobila arbetsplattformen ska givetvis finnas med i er riskanalys innan påbörjat arbete.

Har ni frågor och funderingar kring arbete med liftar och mobila arbetsplattformar får ni gärna kontakta oss.

Detta går vi självklart igenom i utbildningen som du kan gå online på www.liftutbildningen.se.