Liftutbildning – Riskanalys när du hyr eller har egen lift

Efter din liftutbildning är dags för uppdrag med liften / mobila arbetsplattformen då kommer det lite tips här när det gäller Lift och säkerhet.

När du arbetar på höga höjder och behöver hyra en lift,  vilken typ av lift behöver du egentligen? Termen “skylift” används vanligtvis men felaktigt som ett allmänt begrepp. Oftast hänvisar man till släpvagnsliften men även bomlift, billift och saxlift går in under begreppet har vi märkt när vi talar med elever på Liftutbildningen. För att bli en säkrare användare av lyftutrustning (liften / mobila arbetsplattformen) kan du ta del av checklistor och guider som du hittar här på Liftutbildningen.nu. Det är viktigt att analysera och se vilka skador ni ska undvika för dig själv och dina kollegor på arbetsplatsen.

Utvärdera ditt behov: Innan du hyr en lift eller använder någon av era egna liftar är det viktigt att noggrant bedöma vilken typ av lift som passar bäst för ditt arbete. Tänk på faktorer som arbetsområde, höjdbehov (vilken höjd måsta jag kunna komma upp till med liften), terrängförhållanden (vilken typ av hjul behövs, tänk på det finns liftar med larvfötter) och viktbegränsningar (hur mycket kan liften lyfta, max last för liften?)

Utbilda dig själv och repetera det du lärt dig på din Liftutbildning: Se till att du är ordentligt utbildad och certifierad/utbildad för att använda den specifika typen av lift eller mobila arbetsplattform du väljer. Förstå dess funktioner, kontroller och säkerhetsåtgärder. Följ alltid tillverkarens rekommendationer och säkerhetsföreskrifter.
Du har alltid rätt till en maskinintroduktion av den specifika liften du ska använda dig av, se alltid till att få det när du får en lift du inte tidigare använt dig av.

Inspektera liftutrustningen: Innan du använder en lift, kontrollera noggrant dess skick. Se till att alla delar är i gott skick och fungerar korrekt. Om du upptäcker några defekter eller fel, rapportera dem omedelbart till uthyrningsföretaget eller den som är ansvarig hos er på företaget för liften för reparation eller byte.

Säkerhetsåtgärder: Använd alltid personlig skyddsutrustning som hjälm, säkerhetsbälte och fallskyddssystem. Följ säkerhetsregler och procedurer för att undvika fall och andra olyckor. Se även till att kollegorna runt dig också följer säkerhetsprotokollen. Se till att gå en Fallskyddsutbildning som komplement till din liftutbildning, det gör du enkelt på www.fallskyddsutbildningen.nu

Kommunikation och övervakning: Ha en tydlig kommunikation med kollegorna på marknivå och följ deras instruktioner. Om möjligt, ha en övervakningsperson som kan ge vägledning och hjälp vid behov.

Underhåll och service: Se till att liftutrustningen regelbundet underhålls och servas enligt tillverkarens rekommendationer, det gäller speciellt när ni har egna liftar så de inte bara blir stående. Uppmärksamma eventuella driftproblem och rapportera dem omedelbart till liftuthyraren eller till uthyrningsföretaget för liften/mobila arbetsplattformen.

Nödsituationer: Var medveten om nödprocedurer och ha en plan för att agera i händelse av en olycka eller en nödsituation. Var också medveten om var nödstoppsknappen och andra säkerhetsfunktioner finns på liften.

Genom att följa dessa riktlinjer och vara medveten om säkerhetsaspekterna kan du arbeta på höga höjder med en hyrd eller egen ägd lift på ett säkrare sätt.

När du genomför en Liftutbildning och speciellt hos Liftutbildningen.nu går du igenom allt detta i detalj. Repetition av Liftutbildningen rekommenderas vart 5:e år men inget säger ni kan göra det oftare. Prata med varandra och bolla idéer, tips och erfarenheter som vi fått genom Liftutbildning men även genom egna erfarenheter.

Har ni frågor och funderingar är ni alltid välkomna att höra av er til oss på Liftutbildningen.