Riskbedömning vid tjällossning av liftar

Riskbedömning vid tjällossning av liftar är viktigt för att säkerställa att arbetet kan utföras på ett säkert sätt och att arbetstagare och allmänhet inte utsätts för fara. Här är några faktorer som kan tas i beaktande vid riskbedömning:


1.   Väderförhållanden: Tjällossning sker oftast under våren när temperaturen stiger och snön börjar smälta. Det är viktigt att bedöma om det finns risk för att det kan komma stora mängder snö eller regn, vilket kan orsaka att liftar välter eller fastnar.


2.   Lifttyp: Vilken typ av lift som används är också viktigt att ta hänsyn till. Vissa liftar är mer utsatta för risker vid tjällossning än andra, exempelvis om liftar är tunga eller inte har tillräckligt med stödben.


3.   Placering: Placeringen av liftarna är också en faktor som påverkar risken. Om liftar används i kuperad terräng eller i områden med mycket vind kan risken öka.


4.   Rutiner: Rutinerna som används för att utföra arbetet kan också påverka risken. Det är viktigt att se till att rutinerna är säkra och att alla som arbetar med liftar är medvetna om riskerna och hur de ska hanteras.


5.   Kompetens: Kompetensen hos de personer som hanterar liftarna är också viktig att ta hänsyn till. Det är viktigt att se till att de har rätt utbildning och erfarenhet för att hantera liftar på ett säkert sätt.


6.    Se alltid till att använda stödplattor och fördela ut trycket på stödbenen.


7.    Undvik att ställa stödbenen på is/snö då liften vibrerar och kan alstra värme till stödben och stödplattor vilket smälter isen och som då påverkar stödbenets läget och kan öka risken för vältning av liften

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer och genomföra en noggrann riskbedömning kan man minska risken för olyckor vid tjällossning av liftar.

Se till att du och/eller dina anställda har rätt utbildning samt har gått en repetitionskurs och har den kunskap för att kunna göra en riskbedömning – beställ liftutbildningen eller liftutbildning repetition genom att trycka på knappen här nedanför.