Maskinintroduktion för din lift / mobila arbetsplattform

Maximera säkerhet och produktivitet: Vikten av maskinintroduktion för effektiv lyftanvändning

Maskinintroduktionen är en oerhört viktig del av arbetsprocessen när det kommer till användning av saxliftar, bomliftar eller släpvagnsliftar. En säker och effektiv användning av en lift kräver grundläggande kunskap om maskinens funktioner, säkerhetsanordningar och risker. En väl genomförd maskinintroduktion ger deltagarna den information och de färdigheter de behöver för att använda liften på ett säkert och effektivt sätt.

Maskinintroduktion enligt SS – ISO 18878:2004 med Liftutbildningen

Vi på Liftutbildningen.se vill betona vikten av en korrekt maskinintroduktion för att säkerställa säkerheten för alla som arbetar med liftar. Som operatör är det avgörande att kräva en ordentlig maskinintroduktion för att förstå hur den specifika liften fungerar.

Det kan verka självklart, men vi ser alltför ofta brister i detta avseende. Ibland levereras liften bara utan någon instruktion, vilket inte är acceptabelt. Även om det finns en instruktionsbok tillgänglig för liften, är det långt ifrån lika bra som att få en personlig introduktion av en erfaren operatör. Det ger en ökad känsla av trygghet och säkerhet när man kör liften. Det är särskilt viktigt att vara bekant med nödsänkningssystemet för liften. Detta är en detalj som aldrig får ignoreras eller förbises.

En korrekt maskinintroduktion utförs av en erfaren operatör eller en kunnig person med expertis på den specifika liften. Som ansvarig för personalen är det ditt ansvar att säkerställa att de är väl insatta i hur en maskinintroduktion bör genomföras för att kunna använda liften säkert och effektivt.

Vikten av maskinintroduktion för liftsäkerhet

Som ansvarig är det din uppgift att säkerställa att personalen som ska använda liften är fullt insatt i hur en korrekt maskinintroduktion bör utföras. Det är avgörande att din personal har den kunskap och förståelse som krävs för att kunna arbeta säkert med lyften eller mobila arbetsplattformarna. Genom att förse dem med en noggrann och utförlig maskinintroduktion kan du bidra till att minimera risken för olyckor och skador på arbetsplatsen. Det är ditt ansvar att se till att din personal är utrustad med den kunskap och de färdigheter som behövs för att säkert och effektivt använda liftarna i deras arbete.

1. Introduktion av liften som är aktuell

Ge tydlig information om liften eller maskintypen som är aktuell. Berätta om liftens eventuella begränsningar för den tilltänkta arbetsuppgiften du ställs inför med liften.

2. Transport av liften

Gå igenom hur transportsäkringen för liften fungerar, max vikter, registrering, max hastighet och hur Transport och förflyttning av liften fungerar.
LGF skyltar och gällande vikter och hastighet, samt vilken körkortsklass som krävs.

3. Liftens uppbyggnad

Informera om säkerhetsaspekter som är specifika för den aktuella maskinen och då särskilt sådant som normalt inte tas upp i en grundläggande utbildning. Nedan ges ett antal exempel på punkter som kan behöva ingå.

3.1
Liftens hjul, bromsar och styrning. Genomgång av aktuella hjul samt band eller larver om dessa avviker från gängse utförande eller är av särskild vikt för säkerheten.
Gå igenom hur styrningen fungerar på liften och diffspärr.

3.2
Chassi/Ram

3.3
Arbetskorgen på liften, hur den manövreras härifrån och skydd som finns för att förhindra fall.

3.4
Hydraulsystemet, brytare

3.5
Liftens drivkälla, batteri, dieselmotor, gasol etc.

3.6
Liftens stödben & Axellås

3.7
Liftens instrument, symboler. Genomgång av instrument och reglagesymbolerna och deras funktion.

3.8
Liftens batteri och laddare. Genomgång av laddningsförfarandet på liften.

4. Kontroll & besiktning

Informera om var leverantörens skötselanvisningar och besiktningsdokumentationen samt maskinjournal finns i liften. Informera om säkerhetsaspekter som är specifika för den aktuella maskinen och då särskilt sådant som normalt inte tas upp i en grundläggande utbildning. Nedan ges ett antal exempel på punkter som kan behöva ingå.

4.1
Olja och kylvätska i liften och dess nivåer och vätskor för ev påfyllning och hur påfyllning går till.

4.2
Sprintar, stag i liften och hur dessa kontrolleras.

4.3
Liftens hjul och däck Genomgång av hjulinfästningar och bultar samt ev skador på slitbanor.

4.4
Liftens bromsar. Genomgång av hur driv- och parkeringsbroms kontrolleras.

4.5
Liftens styrning. Genomgång av hur styrningen kontrolleras.

4.6
Liftens instrument/symboler, signal & belysning Genomgång av instrumentens funktion, reglagesymbolerna, och hur man kontrollerar signal och
varningssystem.

4.7
Genomgång av liftens hydraulsystem

4.8
Kontroll av eventuella läckage på liften

5. Arbetssätt/Handhavande

Förstå instruktionsmanualer i liften.
De vanligast förekommande riskerna. Förflyttning av maskin.
Hindra obehöriga använda maskinen man har ansvar för.
Tyngdpunktens placering om särskilda förutsättningar gäller för den aktuella plattformen. Stabilitet och belastningsgränser.

5.1
Skyltar och lastdiagram. Genomgång av innebörden av de uppgifter som finns på liftens skyltar. Tillåten last och max lyfthöjd, lyfthöjdsbegränsning.

5.2
Tillbehör som levereras med maskinen och deras avsedda användning.

5.3
Lutande underlag Genomgång av begränsningar när det gäller lutande underlag. Lutningsindikering och brytning.

5.4
Gå igenom tydligt hur Nödsänkning / nödkörningssystem fungerar så du kan få ner liften vid ett eventuellt strömavbrott eller annat driftsstop.

5.5
Spärranordning för arbete under arbetskorgen.

5.6
Nödstopp

5.7
Vindhastighet Vilken vindhastighet klarar maskinen, är den bara godkänd för inomhusbruk?

5.8
Sidokraft Vilken sidokraft klarar maskinen.

5.9
Klämrisker Informera om att klämriskerna ökar om man flyttar manöverpanelen på tex. saxliftar.’Informera om att klämriskerna ökar om man flyttar manöverpanelen på tex. saxliftar.

Liftutbildning - Maskinintroduktion för din lift.