Liftutbildning repetition – Måste jag förnya mitt liftkort?

Det är en fråga vi ofta får här på Liftutbildningen. På ett möte med Liftutbildningsrådet nu våras dök frågan upp. Det finns Liftutbildare som inte skriver ut ett datum på fem år framåt, för en liftutbildningen och liftkortet / Liftutbildningsbeviset. Liftkortet saknar helt enkelt giltighetstid (bäst före datum). ISO 18878:2004 som i sin tur hänvisar till ISO 18893:2004 där framgår inte kravet på repetition tydligt. När det gäller Liftutbildning repetition har det blivit praxis i Sverige att den skall förnyas vart 5:e år. Enligt oss på Liftutbildningen är det väldigt svårt att se avsaknad av repetition när det gäller utbildning som berör arbetsmiljöfrågor. Det är ALLTID arbetsgivaren som har ansvaret för att den anställde har tillräckligt goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt när det gäller att framföra sin lift på ett säkert sätt. Detta för att kunna utföra sitt arbete säkert med den utrustning som krävs. Att då säga att repetition inte skulle behövs låter märkligt. Vi på Liftutbildningen rekommenderar att man gärna ännu oftare arbetar med kunskaperna om lift och mobila arbetsplattformar på företaget för att undvika olyckor. Självklart beror det på hur ofta operatören använder liftar, använder man den dagligen så hålls kunskaperna om liften uppdaterade lättare. Använder man bara liften någon gång per år behövs säkert fler repetitionsutbildningar om liftar. Det kan även vara interna utbildningar om kunskapen finns, men det går utmärkt att boka en Liftutbildning repetition online hos Liftutbildningen och repetera oftare. Återigen, det är arbetsgivaren som har ansvaret att kunskaperna finns, vi är olika från person till person när det gäller kunskapsinlärning.

Många företag kräver att det finns ett uppdaterat liftkort och att man uppdaterar detta med en repetitionsutbildning för lift. Normen har blivit 5-år och man kan tycka vad man vill om tidsintervallen den är bättre än att ha ett liftkort som inte kräver någon repetition enligt oss på Liftutbildningen

För att vara på den säkra sidan så uppdatera ditt liftkort i god tid vart 5:e år.

Se även till att du går en Liftutbildning Repetition som är godkänd och som är bärande med hjälp av video och kan genomföras på ett språk som elever förstår. Även att den är pedagogiskt och metodiskt välproducerad. Det finns som i alla branscher även här seriösa och mindre seriösa aktörer. Det är även här arbetsgivarens ansvar att kvalitetssäkra utbildaren och utbildningen.

Du kan läsa mer om arbetsgivarens ansvar hos Arbetsmiljöverket och Lyftanordningar och lyftredskap där liftar och mobila arbetsplattformar ingår.

Liftutbildning repetition - hjälm och liftkort