Liftutbildning Online – Fördelar

Fördelar med Liftutbildning Online

Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att personalen är utbildad om riskerna och möjligheterna med att köra Liftar, som saxliftar, skylift, bomliftar mfl., med Liftutbildning online får du den utbildning som dina anställda behöver för att ha en god kunskap om att kunna hantera din lift på ett säkert och tryggt sätt. Detta med Liftutbildningen.nu
Liftutbildning är obligatorisk för alla som arbetar med saxliftar, bomliftar eller skylift som sin arbetsuppgift. Att gå Liftutbildningen säkerställer att ni har med samtliga moment som krävs för att en god kunskap om arbete med liftar / mobila arbetsplattformar.
Liftutbildning Online och alla Liftutbildningar ska omfatta risker, skyddsåtgärder, lagar och förordningar och användning/hantering av Liftar som saxliftar, bomliftar och släpvagnsliftar (skylift).

Om det framgår av riskanalysen att fallskydd skall användas bör ni även gå en Fallskyddsutbildning på Fallskyddsutbildning Online https://fallskyddsutbildningen.nu/.
Arbetsgivaren ska tillhandahålla övrig utrustning som fallskyddsutrustning och skyddskläder när du som arbetstagare ska arbeta med din lift / mobila arbetsplattform. Se alltid till att liften är besiktigad (liften skall besiktas årligen).
Personalen ska använda fallskyddsutrustning på rätt sätt och följa instruktionerna, prova ut erat personliga fallskydd ordentligt så det sitter bra och ni är trygga i fallskyddsutrustningen. Detta om det framgår i riskanalysen att ni ska använda personligt fallskydd.
Arbetsgivaren ska införa rutiner för att kontrollera att fallskyddsutrustningen används på rätt sätt.

Här är några tips för att säkerställa att liftutbildningen är effektiv:

Det är väldigt viktigt du som arbetsgivare och som anställd väljer en godkänd Liftutbildning oavsett om den är en traditionell klassrumsundervisning eller en modern Liftutbildning Online.

Utbildningen ska vara relevant för de specifika arbetsuppgifterna som personalen utför.
Liftutbildningen ska vara engagerande och begriplig på språk som eleven förstår och med god modern pedagogik och metodik.
Utbildningen ska upprepas regelbundet och på användarens villkor, när och vart eleven själv vill och är mottaglig för kunskap.
Personalen ska kunna testa sina kunskaper och färdigheter efter utbildningen.
Personalen ska kunna få tillgång till utbildningen när de behöver den.
Genom att följa dessa tips kan arbetsgivarna se till att personalen är väl förberedd för att arbeta säkert på hög höjd.

Liftutbildningen.nu går igenom samtliga moment med saxliftar, bomliftar och släpvagnsliftar (skylift) med professionella instruktörer med hjälp av video. Här kan eleven backa tillbaka och få materialet presenterat på önskat språk.

Tänk på att repetera era liftkort vart 5:e år.

Liftutbildningen, liftkurs via dator mobil och surfplatta